Programma MIC2017


MIC2017: IT’s transforming healthcare

De zorg in Nederland is sterk aan verandering onderhevig. De zorg van straks ziet er anders uit dan de zorg van nu:  zorg wordt steeds meer rond de patiënt georganiseerd en technologische mogelijkheden evenals data nemen toe. Dit roept allerlei vragen op.

Want wat is nou nodig om de zorg van straks goed vorm te geven? Hoe kunnen ideeën, gebruiken en ontwikkelingen binnen de care toegepast worden voor de cure en andersom? En hoe gaan we om met de toenemende complexiteit en groeiende hoeveelheid data?

In deze editie van het MIC willen we hier graag antwoorden op vinden.

Binnen het hoofdthema worden de parallelsessies ingevuld op basis van 4 subthema’s:

1. Shared care
2. De cliënt/patiënt als proceseigenaar
3. Slim omgaan met data (re-use)
4. De zorg van overmorgen

Daarnaast worden sessies ingevuld met vrije inzendingen en zal ook IHE Nederland een aantal sessies verzorgen voor het jaarcongres.

Alle beschikbare presentaties zijn te downloaden via onderstaande link.
De presentaties zijn ook te vinden bij de individuele sprekers in het programma.